ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +6638 342 200

ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า

ติดต่อผู้ขาย

SOF BARRIER สำหรับงานแพ็คกิ้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเพื่อป้องกันการเสียหายจากความชื้น เพื่อการส่งออก

SOF BARRIER สำหรับงานแพ็คกิ้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเพื่อป้องกันการเสียหายจากความชื้น เพื่อการส่งออก