สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   42  
2 Aug 2020   38  
3 Aug 2020   96  
4 Aug 2020   114  
5 Aug 2020   139  
6 Aug 2020   102  
7 Aug 2020   82  
8 Aug 2020   56  
9 Aug 2020   63  
10 Aug 2020   113  
11 Aug 2020   98  
12 Aug 2020   57  
13 Aug 2020   85  
14 Aug 2020   94  
15 Aug 2020   57  
16 Aug 2020   77  
17 Aug 2020   75  
18 Aug 2020   100  
19 Aug 2020   68  
20 Aug 2020   52  
21 Aug 2020   40  
22 Aug 2020   73  
23 Aug 2020   36  
24 Aug 2020   70  
25 Aug 2020   66  
26 Aug 2020   76  
27 Aug 2020   55  
28 Aug 2020   69  
29 Aug 2020   37  
30 Aug 2020   57  
31 Aug 2020   87