สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   87  
2 Jul 2020   77  
3 Jul 2020   59  
4 Jul 2020   63  
5 Jul 2020   74  
6 Jul 2020   75  
7 Jul 2020   77  
8 Jul 2020   81  
9 Jul 2020   77  
10 Jul 2020   88  
11 Jul 2020   96  
12 Jul 2020   79  
13 Jul 2020   32  
14 Jul 2020   56  
15 Jul 2020   36  
16 Jul 2020   41  
17 Jul 2020   50  
18 Jul 2020   61  
19 Jul 2020   43  
20 Jul 2020   71  
21 Jul 2020   63  
22 Jul 2020   52  
23 Jul 2020   63  
24 Jul 2020   54  
25 Jul 2020   50  
26 Jul 2020   54  
27 Jul 2020   34  
28 Jul 2020   40  
29 Jul 2020   43  
30 Jul 2020   52  
31 Jul 2020   69