สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   97  
2 Jun 2020   49  
3 Jun 2020   52  
4 Jun 2020   38  
5 Jun 2020   43  
6 Jun 2020   141  
7 Jun 2020   73  
8 Jun 2020   75  
9 Jun 2020   55  
10 Jun 2020   83  
11 Jun 2020   86  
12 Jun 2020   110  
13 Jun 2020   47  
14 Jun 2020   53  
15 Jun 2020   84  
16 Jun 2020   107  
17 Jun 2020   59  
18 Jun 2020   66  
19 Jun 2020   26  
20 Jun 2020   33  
21 Jun 2020   34  
22 Jun 2020   57  
23 Jun 2020   65  
24 Jun 2020   55  
25 Jun 2020   61  
26 Jun 2020   40  
27 Jun 2020   47  
28 Jun 2020   88  
29 Jun 2020   61  
30 Jun 2020   78