สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   153  
2 May 2020   48  
3 May 2020   237  
4 May 2020   99  
5 May 2020   144  
6 May 2020   72  
7 May 2020   72  
8 May 2020   57  
9 May 2020   67  
10 May 2020   60  
11 May 2020   91  
12 May 2020   56  
13 May 2020   28  
14 May 2020   57  
15 May 2020   66  
16 May 2020   29  
17 May 2020   32  
18 May 2020   58  
19 May 2020   40  
20 May 2020   62  
21 May 2020   40  
22 May 2020   61  
23 May 2020   51  
24 May 2020   111  
25 May 2020   37  
26 May 2020   43  
27 May 2020   62  
28 May 2020   51  
29 May 2020   91  
30 May 2020   39  
31 May 2020   38