สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   91  
2 Apr 2020   150  
3 Apr 2020   26  
4 Apr 2020   90  
5 Apr 2020   124  
6 Apr 2020   22  
7 Apr 2020   127  
8 Apr 2020   25  
9 Apr 2020   22  
10 Apr 2020   32  
11 Apr 2020   29  
12 Apr 2020   50  
13 Apr 2020   43  
14 Apr 2020   28  
15 Apr 2020   47  
16 Apr 2020   61  
17 Apr 2020   50  
18 Apr 2020   37  
19 Apr 2020   33  
20 Apr 2020   55  
21 Apr 2020   66  
22 Apr 2020   50  
23 Apr 2020   50  
24 Apr 2020   41  
25 Apr 2020   39  
26 Apr 2020   21  
27 Apr 2020   42  
28 Apr 2020   46  
29 Apr 2020   34  
30 Apr 2020   63