สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   11  
2 Mar 2020   14  
3 Mar 2020   38  
4 Mar 2020   19  
5 Mar 2020   35  
6 Mar 2020   35  
7 Mar 2020   33  
8 Mar 2020   41  
9 Mar 2020   35  
10 Mar 2020   52  
11 Mar 2020   32  
12 Mar 2020   51  
13 Mar 2020   33  
14 Mar 2020   25  
15 Mar 2020   33  
16 Mar 2020   38  
17 Mar 2020   18  
18 Mar 2020   39  
19 Mar 2020   54  
20 Mar 2020   59  
21 Mar 2020   26  
22 Mar 2020   16  
23 Mar 2020   31  
24 Mar 2020   47  
25 Mar 2020   46  
26 Mar 2020   40  
27 Mar 2020   58  
28 Mar 2020   34  
29 Mar 2020   30  
30 Mar 2020   25  
31 Mar 2020   264