สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   0  
2 Feb 2020   0  
3 Feb 2020   0  
4 Feb 2020   0  
5 Feb 2020   0  
6 Feb 2020   0  
7 Feb 2020   0  
8 Feb 2020   0  
9 Feb 2020   0  
10 Feb 2020   0  
11 Feb 2020   0  
12 Feb 2020   0  
13 Feb 2020   0  
14 Feb 2020   0  
15 Feb 2020   0  
16 Feb 2020   0  
17 Feb 2020   1  
18 Feb 2020   5  
19 Feb 2020   8  
20 Feb 2020   6  
21 Feb 2020   3  
22 Feb 2020   0  
23 Feb 2020   0  
24 Feb 2020   8  
25 Feb 2020   38  
26 Feb 2020   47  
27 Feb 2020   182  
28 Feb 2020   9  
29 Feb 2020   8