สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   131  
2 Oct 2020   72  
3 Oct 2020   72  
4 Oct 2020   57  
5 Oct 2020   104  
6 Oct 2020   59  
7 Oct 2020   83  
8 Oct 2020   75  
9 Oct 2020   85  
10 Oct 2020   70  
11 Oct 2020   91  
12 Oct 2020   86  
13 Oct 2020   75  
14 Oct 2020   75  
15 Oct 2020   67  
16 Oct 2020   104  
17 Oct 2020   74  
18 Oct 2020   64  
19 Oct 2020   100  
20 Oct 2020   120  
21 Oct 2020   129  
22 Oct 2020   125  
23 Oct 2020   5  
24 Oct 2020   0  
25 Oct 2020   0  
26 Oct 2020   0  
27 Oct 2020   0  
28 Oct 2020   0  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0