สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   108  
2 Sep 2020   65  
3 Sep 2020   85  
4 Sep 2020   61  
5 Sep 2020   68  
6 Sep 2020   74  
7 Sep 2020   85  
8 Sep 2020   123  
9 Sep 2020   129  
10 Sep 2020   107  
11 Sep 2020   67  
12 Sep 2020   98  
13 Sep 2020   75  
14 Sep 2020   79  
15 Sep 2020   86  
16 Sep 2020   143  
17 Sep 2020   87  
18 Sep 2020   96  
19 Sep 2020   83  
20 Sep 2020   73  
21 Sep 2020   73  
22 Sep 2020   130  
23 Sep 2020   88  
24 Sep 2020   125  
25 Sep 2020   95  
26 Sep 2020   71  
27 Sep 2020   73  
28 Sep 2020   111  
29 Sep 2020   74  
30 Sep 2020   84